Back
ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ತಾಲೂಕು ಹುದ್ದೆ ಇ-ಮೇಲ್ ದೂರವಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ
teo.cnhalli1@gmail.com 9480877105  9900043066
2 ಗುಬ್ಬಿ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ
teo.gubbi5@gmail.com 9480877110  9686194677
3 ಕೊರಟಗೆರೆ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ
teo.koratagere@gmail.com 9480877115 9901181312 
4 ಕುಣಿಗಲ್
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ
tpeokunigal@gmail.com  9480877120 9742913355 
5 ಮಧುಗಿರಿ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ
teo.madhugiri2@gmail.com  9480877125 7899882099 
6 ಪಾವಗಡ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ  teo.pavagada@gmail.com  9480877130  7259864858
7 ಸಿರಾ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ
eo.tps.sira2@gmail.com  9480877135 9945289290 
8 ತಿಪಟೂರು
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ
teo.tiptur@gmail.com  9480877140 9964142091 
9 ತುಮಕೂರು
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ
teo.tumkur1@gmail.com  9480877100 9535073980 
10 ತುರುವೇಕೆರೆ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ
teo.turuvekere1@gmail.com  9480877145  7760157160
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS